Antreprenoriatul – șansa ta!

Sustenabilitate

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Floreşti cu sediul în Comuna Floreşti, str. Avram Iancu nr. 170, judeţul Cluj, e-mail: uatfloresti@yahoo.com, în calitatea de Lider al proiectului finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman – aferent apelul de proiecte POCU/82/3/7„Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus” cu titlul “Antreprenoriatul – şansa ta!”, cod proiect 105931, reprezentantă prin PRIMAR Pivariu Bogdan-Nicolae.

 

Avand în vedere

  • Cererea de finanţare a proiectului „Antreprenoriatul-şansa ta!”;
  • Obiectivul specific 3 -Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in vederea facilitarii accesului pe piata muncii şi in vederea promovarii culturii antreprenoriale;
  • În perioada de sustenabilitate a proiectului (12 luni de la finalizarea implementarii) se doreste organizarea unui targ de prezentare a noilor afaceri, eveniment in cadrul vor fi prezentate produsele si serviciile noilor intreprinderi infiintate prin proiect;

 

Comuna Floreşti în calitate de lider, acordă posibilitatea participării IMM-urilor nou înfiinţate prin promovarea serviciilor şi produselor proprii în cadrul unui eveniment de activităţi organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Participarea la acest evenimentul isi propune să incurajeze spiritul antreprenorial, să ofere noilor intreprinzatori ocazia largirii pietei de desfacere, încheierea de noi contracte si promovarea produselor si serviciilor oferite de cele minim 65 start-upuri nou înfiinţate care isi desfaşoară activitatea în mediul urban in domenii non-agricole.