Antreprenoriatul – șansa ta!

Noutăți

Antreprenoriatul – Şansa Ta: 17 Milioane Lei Fonduri Europene Și 66 Planuri De Afaceri Subvenționate – COTIDIANUL TRANSILVAN

Eveniment Start-Up Next – Bucuresti-09 dec. 2019

Comuna Florești ȋn calitate de beneficiar al proiectului “Antreprenoriatul-șansa ta!”, reprezentată legal de domnul primar Șulea Horia Petru, a fost prezentă la evenimentul dedicat proiectelor Start-Up. Acest eveniment a avut loc in data de 09 decembrie 2019 la Palatul Parlamentului din București. Felicitari !

Aprilie 2019  Proiectul european “Antreprenoriatul – şansa ta!”- POCU – ID 105931 – Comuna Floreşti, continuă la Florești precum și în județel Bistrița, Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Cele 65 de firme nou înființate au intrat deja pe piața liber concurențială, fiind în perioada de implementare a planurilor de afaceri finanţate.  De asemenea, a fost deja virată prima tranşă din subvenţie. Aceasta reprezintă 75% din valoarea totală a ajutorului de minimis (în valoare totală de 40.000 euro), aşa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri şi prevăzut în contractul de subvenţie -în conturile beneficiarilor.

Martie 2019 În vederea atingerii obiectivului de crestere a ocupării în regiunea Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare si Sălaj) prin susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană, acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru minim 65 de afaceri nou create, precum şi creearea a cel puţin 130 noi locuri de muncă, echipa de implementare din cadrul proiectului continuă activitatea de consiliere şi consultanţă oferită beneficiarilor de ajutor de minimis.

Concret, după efectuarea perioadelor de practică în firme cu cod CAEN similar, antreprenorii identifică în prezent potențialii parteneri de afaceri și testează piața, totul sub îndrumarea și consilierea echipei de implementare a Proiectului. În perioada ianuarie 2019-martie 2019, au fost înfiinţate 65 de firme noi care vor păşi în mediul de afaceri şi cărora le dorim succes.

Februarie 2019 La Florești, grație muncii echipei de implementare, continuă Proiectul POCU –  “Antreprenoriatul – şansa ta!”- ID 105931 – Comuna Floreşti. În cadrul acestuia, un grup țintă a fost format în abilități antreprenoriale, iar apoi un număr de 66 Planuri de afaceri au fost selecționate pentru a beneficia de un ajutor de minimis în valoare de maximum 40.000 de euro, pentru înfiinţarea de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban.

În  luna ianuarie, Proiectul a intrat în etapa a II-a a desfășurării activității, concret fiind vorba de implementarea Planurilor de Afaceri finanțate.  Echipa de Implementare a proiectului a furnizat servicii personalizate de consiliere și consultanță ulterioare finalizării procesului de selecție a Planurilor de Afaceri, în vederea asigurării înființării și demarării funcționării întreprinderilor.

Urmează ca firmele nou înființate în baza Planului de Afaceri să pășească efectiv în mediul economic concurențial, urmând a începe să își desfășoare activitatea și să beneficieze de prima tranșă din ajutorul de minimis în valoare totală de maxim 40.000 euro.

Ianuarie 2019 Activitatea desfăşurată în luna ianuarie 2019 s-a desfăşurat în strănsă legătură cu cei 66 de beneficiarii căştigători ai ajutorului de minimis. Astfel, au fost furnizate servicii personalizate de consiliere, consultanţă, mentorat, ulterior finalizării stagiilor de practică. Au fost asigurată consilierea şi consultanţa în vederea înfiinţării intreprinderilor toate informaţiile necesare. Pentru infiintarea intreprinderilor expertii informatii pentru afaceri din cadrul proiectului, vor oferi sprijin beneficiarilor selectati spre finantare, constand in informatii privind etapele si modalitatea de infiintare a intreprinderilor, informatii priviind legislatia in domeniu, suport in intocmirea documentelor necesare si inregistrarea intreprinderilor la Registrul Comertului, la Administratia financiara si luarea in evidenta de catre administratiile publice locale, sprijin in obtinerea autorizatiilor de functionare, inregistrarea si obtinerea registrului REVISAL de la ITM in vederea angajarii personalului, deschiderea de cont bancar precum si orice alt sprijin necesar pentru demararea afacerii. În cursul lunii ianuarie 2019 au fost înfiinaţate 51 de firme.

Decembrie 2018 Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului “Antreprenoriatul- şansa ta! a ajuns în etapa de efectuare a stagiilor de practică. Beneficiarii a căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis se află în etapa de efectuare a stagiilor de practică în cadrul unei întreprinderi existente, funcţionale, a cărei activitate economică face parte din aceeasi grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Activitatea de practică se va finaliza cu un raport de stagiu de practică în care vor fi descrise activităţile la care a participat fiecare beneficiar.
Astfel, se urmăreşte asigurarea unor beneficii reale prin pregătirea viitorilor antreprenori pentru demararea Start-up-urilor.

In data de 30 septembrie 2018 s-a finalizat etapa de formare profesionala si dezvoltarea schemei de ajutor de minimis. Rezultate : 308 persoane certificare si 312 planuri de afaceri.

In perioada 12 august 2018 – 30 septembrie 2018 se desfasoara a treia serie de cursuri pentru persoanele inscrise in grupul tinta. Astfe, persoanele inscrise in proiect au inceput cursul de competente antreprenoriale derulat prin proiect.

In perioada 23 iunie 2018 – 11 august 2018 se desfasoara a doua serie de cursuri pentru persoanele inscrise in grupul tinta. Astfe, persoanele inscrise in proiect au inceput cursul de competente antreprenoriale derulat prin proiect.

In perioada 21 aprilie 2018 – 17 iunie 2018 se desfasoara prima serie de cursuri pentru persoanele inscrise in grupul tinta. Astfe, persoanele inscrise in proiect au inceput cursul de competente antreprenoriale derulat prin proiect.