Antreprenoriatul – șansa ta!

Implementarea afacerilor

Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri  FSE

Aceasta este etapa a II-a a proiectului. În această etapă cei 66 de câştigători ai procesului de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri îşi vor înfiinţa firmele, vor semna contractul de subvenţie şi vor primi ajutorul de minimis pentru a începe funcţionarea firmelor nou înfiinţate.

Participantii vor primi consultanţă si consiliere pentru implementarea planurilor de afaceri, din partea experţilor informaţii pentru afaceri din echipa de implementare a proiectului.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social si, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze cel puțin 2 persoane. 
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiintate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest, în mediul urban sau rural. 

  • Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri.
  • Acordarea acestei finantări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis.
  • Ajutorul de minimis se va acorda în două transe, după cum urmează:
    • O tranşă iniţială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri şi prevăzut în contractul de subvenţie încheiat;
    • O tranşă finală reprezentând diferenta până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranşa finală nu se mai acordă.
  • După înfiintare, întreprinderile nou create trebuie să-si continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.
  • Toate plăţile aferente înfiintării şi functionării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de functionare.
  • În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcţionării afacerii şi va menţine ocuparea locurilor de muncă create.