Antreprenoriatul – șansa ta!

Întrebări și Răspunsuri

 • Planul de afaceri (angajatii, prognoza, bugetul, etc) trebuie realizat pentru 18 luni+6 luni, adica 24 luni? Ianuarie 2019- decembrie 2020?

        R: Prognoza planului de afaceri se realizeaza pe 18 luni, 6 luni sunt luni de sustenabilitate si finantare proprie.

 • A – Valoarea achizitiilor PA este de 40.000 Euro. Achizitiile prevazute in valoare de 40 000 Euro trebuie realizate in primele 3 luni de la semnarea Contractului de finantare minimis? (adica 10 000 Euro trebuie adusi prin aport propriu si doar daca se realizeaza 30% venituri se vor primi restul, existand riscul de a nu mai primi transa 2 si de a suporta singuri restul platii achiizitiilor=acei 10 000 Euro).
 • B – Vreau sa achizitionez un echipament de 55 000 Euro. Vreau acest ajutor de 40 000 Euro, ca sa imi platesc partial echipamentul. In prima transa pot primi doar 30 000 Euro prin ajutorul de minimis acordat. Restul de 10 000  Euro trebuie sa ii suport din fonduri proprii? (cei 15 000 Euro pana la 55 000 Euro stiu ca trebuie sa ii suport singur).

        R: A/B – Achizitiile / folosirea a 75% din suma, trebuie realizate pana cel tarziu in luna 12 de la data semnarii contractului de subventie, nu mai tarziu de data de 02.01.2019. Da asa este, daca nu se gaseste o solutie de plata esalonata 75%-25% si achizitia este de 40.000 e atunci diferenta de 25% trebuie suportata din buzunarul propriu, cu asumarea riscului de a nu reusi sa faca CA de 30%. Aceeasi explicatie si pt pct. b, sunt doar diferente de suma initiala.

 • Pentru transa 1 si 2 se va deschide un cont bancar separat in cadrul contabilitatii SRL-ului din care se vor face doar platile prevazute in bugetul PA?

        R: Asa ne dorim, aceste lucruri vor fi clarificate si discutate cu cei 65 la momentul potrivit

 • Transa 1 se va primi in prima luna de la semnarea Contractului de finantare minimis?

        R: Transa 1 se va primi in intervalul ian- aprilie 2019 , acest lucru nu depinde de numai de noi ci si de bugetul national

 • PA trebuie depus la finalul cursului pe format print cu semnatura? In cazul in care se modifica prin august de ex Lista cheltuielilor eligibile, putem face modificari pe PA depus?

        R: Da. Vom vedea la acel moment ce hotarare va fi luata, daca va fi cazul de asa ceva.

 • In Ghid 3.7 se prevede: “Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerțcu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20%din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect.”. Daca PAurile pe comert sunt alese intre cele care vor primi minimisul, dar depasesc 20%, vor fi eliminate din lista castigatorilor?

        R: In urma evaluarii planurilor de afaceri, daca se observa un numar mai mare de 13 ( in cazul nostru) de PA pe Comert cu ridicatasi cu amanuntul, vor fi finantate primele 13 punctaje, celelalte fiind declarate respinse din cauza acestei restrictii.  Atentie la codurile CAEN pe care mi le-ai dat, CAEN-ul 452 este eligibil.

 • Dupa curs, se va face o evaluare si o punctare a PA-urilor de catre echipa de proiect si doar primele x/ serie vor fi supuse selectiei din decembrie de catre un juriu extern? Daca da, cand vom stii daca vom fi si in etapa de selectie din decembrie? Sau la concursul/selectia din decembrie vor intra toate 300 PA-uri depuse?

        R: Toate PA vor fi supuse evaluarii. Selectia PA se va face in luna  noiembrie. Fiecare beneficiar va fi anuntat de punctajul obtinut, listele vor fi publice, ultima evaluare a planurilor de afaceri se va efectua in luna octombrie. preconizam ca la sfarsitul lunii octombrie lista sa fie completa si fiecare beneficiar sa isi cunoasca punctajul. Selectia se va face pe judete, dupa finalizarea sesiunilor de formare.

 • In cadrul cheltuielilor eligibile cuprinse la punctul 8(Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor) se considera ca sunt cuprinse si reparatii ale cladirilor inchiriate(zugravit, tencuit, etc..)?

        R: Nu, aceste cheltuieli nu sunt eligibile.

 

 • Având în vedere faptul că, în conformitate cu Ghidul Solicitantului subvenția se va acorda în două tranșe după cum urmează:

            1 transă în procent de maxim 75% din valoarea subvenției

            Tranșa 2 în procent de maxim 25% din valoarea subvenției, după ce beneficiarul demonstrează faptul a realizat venituri în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe din sprijin

  Vă rugăm să ne clarificați următoarele:

  I.                   După acordarea celei de-a doua tranșe din sprijin aceasta trebuie cheltuită în perioada ianuarie – iunie 2020

  II.                Perioada Iulie- Decembrie 2020 este considerată perioadă de autofinanțare?  

  R:

  I.                   Conform Ghidului Solicitantului POCU 3.7 – Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

  Astfel, toate plățile prevăzute în cadrul Planului de afaceri aprobat se vor efectua în cadrul celor 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

  II.                În conformitate cu Ghidul Solicitantului POCU 3.7 – După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.  În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

  Astfel, din momentul semnării contractului de finanțare beneficiarii se vor afla 12 luni în etapa II  – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE, după care urmează etapa III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, care se desfășoară până în 03.01.2021. În această perioadă de monitorizare beneficiarii ajutorului de minimis se vor asigura de funcționarea afacerii și va menține obligatoriu locurile de muncă nou create.

 
 
 • Cât timp trebuie menținute locurile de muncă?

R: Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis selectat pentru finanțare va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni, dar nu mai târziu de 30 iunie 2019 de la semnarea contractului de ajutor de minimis, numărul persoanelor asumate prin planul de afaceri propus spre finanțare (cel puțin două persoane) și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin până la data de 03.01.2021.

De asemenea există obligația respectării ratei orare și a normei prevăzute în cadrul planului de afaceri aprobat atât în perioada de implementarea a planului de afaceri cât și în perioada de sustenabilitate și monitorizare, până cel puțin la data de 03.01.2021.

 • În ce măsură trebuie respectat Planul de afaceri? Se poate modifica lista de cheltuieli din planul de afaceri?

R: Se pot solicita modificări ale planului de afaceri aprobat, printr-o notificare, modificări care să nu afecteze scopul și obiectivele proiectului, rezultatele acestuia, valoarea finanțării nerambursabile prevăzută în contract, criteriile de evaluare și selecție care au stat la baza acordării finantării nerambursabile, respectiv punctajul acordat în cadrul procesului de evaluare. Modificările propuse spre aprobare trebuie să fie foarte bine justificate din punct de vederea al necesității si oportunității realizării acestora. 

 • Care este modalitatea de acordare a subvenției?

R: Subvenția aferentă ajutorului de minimis se acordă în două tranșe de plată după cum urmează:

 • Prima transă se va acorda în cuantumul prevăzut în cadrul contractului de subvenție dar nu mai mult de 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri.
 • A doua transă de plată va fi reprezentată de diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după de beneficiarul face dovada faptului că a realizat din activitatea curentă, în termen de 12 luni aferent perioadei de implementare a planului de afaceri, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Atenție! Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

 • Câte coduri CAEN se pot finanța în cadrul unui plan de afaceri?

R: În cadrul unui proiect se poate finanța un sigur cod CAEN aferent activității propuse spre finanțare, excepție fac acele activități complementare activității principale care sunt încadrate într-un alt cod CAEN dar pentru care nu este necesară realizarea altor achiziții, decât cele prevăzute pentru activitatea principală.